Menu

Soortgelijke bewegingen in Vlaanderen

Wat opvallend is als we gaan kijken naar een aantal overeenkomstige linkse groeperingen in Vlaanderen en de rest van België is dat ze hetzelfde nastreven. Vrijwel allemaal zijn ze ontstaan doordat er angst was bij hun oprichters dat de democratie wellicht in gevaar kon komen. Dit gevaar zit hem vooral in de opkomst van (extreem) rechtse politieke partijen en hun sympathisanten. De Vooruitgroep is bang dat zij soms de realiteit uit het oog verliezen vooimages (11)r wat echt belangrijk is.

Dat zij hetzelfde denken over bepaalde punten wil niet zeggen dat ze het overal klakkeloos over eens zijn. Toch maakt dit niet uit. In de meerderheid van de gevallen zullen ze elkaar echter goed kunnen vinden in bepaalde standpunten. Er is overigens altijd ruimte voor discussie als dit niet zo is, hetgeen een van de grote pijlers is van de multiculturele samenleving.

Wat vaak getracht wordt, is om indien mogelijk samen te werken. Door verbanden op te stellen tussen organisaties staan zij allen sterker in hun schoenen.

Nu zal het altijd moeilijk blijven een samenleving te krijgen waarin iedereen precies krijgt wat hij of zij wil. Toch probeert de Vooruitgroep er, door samen te werken met anderen, iets van te maken. Het probeert in ieder geval meer bewustzijn te creëren in de omgeving, dit dan vooral voor Vlaanderen en België. Door op een democratische manier verschillen in denkwijze te proberen op te lossen moet het beter kunnen gaan in heel België in de toekomst.

Wat het gaat brengen is slechts gissen, maar het is alleen maar goed te noemen dat er aandacht besteed wordt aan dergelijke onderwerpen door meerdere personen. Als hetgeen waar naar gestreefd wordt ook bereikt kan worden, zullen er in de toekomst positieve dingen voor het hele land gebeuren. Het is te hopen dat alle genomen moeite gaat leiden tot mooie resultaten.