Menu

De Vooruitgroep en de toekomst

Veel zal afhangen van wat er bij bijvoorbeeld de verkiezingen in de toekomst gaat gebeuren. Als België een rechtse regering gaat krijgen, zal een beweging als de Vooruitgroep meer een soort van oppositie van de regering worden. Wanneer dit nFunding-of-political-partiesiet gebeurt en de regering links is, zullen zij eerder een soort van sympathisanten organisatie blijven. Ook al zijn ze geen officiële politieke partij, er zal ongetwijfeld zo tegenaan gekeken worden. De uitslagen van verkiezingen en eventuele beslissingen van een zittende regering zullen invloed hebben op wat deze groep gaat doen. Als de dingen gebeuren zoals de Vooruitgroep dat wil, zullen zij minder prominent van zich laten horen: ze krijgen immers wat ze willen. Zolang dit niet gebeurt, zal het anders zijn.

De idealen die ze nastreven zijn immers de grootste drijfveer die groepen als deze hebben. Dat is wat hen actief houdt en zorgt voor een steeds grotere aanhang zolang er meerdere mensen in het land zijn die over dezelfde mening beschikken. De organisatie heeft er baat bij als er veel van deze mensen zijn omdat dit hen veel aanhangers oplevert en dus een sterkere stem in het algemeen zal geven. Een direct gevolg hiervan zal zijn dat er veel meer bereikt kan worden en de ambities van deze organisatie dichterbij dan ooit zullen zijn.

Dit alles wil natuurlijk niet automatisch zeggen dat het makkelijk wordt om bereiken wat er nagestreefd wordt door de Vooruitgroep. Deze groep hoopt immers iets te bereiken op een front waar vele anderen misschien al eerder gefaald hebben. Daardoor is de uitdaging natuurlijk wel nog groter. Zeer waarschijnlijk is dit dan ook een van de grootste drijfveren van de mensen die deze club hebben opgericht. Het is vrij interessant om te zien wat dit in de komende jaren gaat brengen en of de dingen die geprobeerd worden te bereiken ook daadwerkelijk zullen gebeuren.