Menu

De geschiedenis van de Vooruitgroep

De Vooruitgroep is een groep van Vlaamse intellectuelen, kunstenaars en universiteitsdocenten die zich momenteel inzet om de vermeende verrechtsing in de samenleving tegen te gaan en de democratische waarden, waarvan men denkt dat ze in gevaar zijn, in Vlaanderen en België te beschermen. De eerste publicatie van de Vooruitgroep verscheen in De Standaard op 26 februari 2008 en was een repliek op een artikel van de Gravensteengroep, een andere groep intellectuelen die volgens de Vooruitgroep niet genoeg afstand neemt van het Vlaams nationalisme. Ze wil opkomen voor waarden als solidariteit, democratie en multiculturaliteit.

shutterstock_163329809-1Waar staat de Vooruitgroep voor?

De groep dankt haar naam aan de façade van het Gentse kunstcentrum Vooruit. Dit was één van de eerste coöperatieven in België ten tijde van de opkomst van het socialisme, eind negentiende eeuw. De socialistische waarden van toen, zoals gelijkheid voor alle mensen, worden nog altijd gekoesterd door de Vooruitgroep. Belgische steden moeten voor iedereen even toegankelijk blijven. Voor Belgen zelf, een student uit Europa die een Spaanse bachelor wilt volgen in het hartje van multicultureel Brussel of de vluchtelingen die nu het land binnenkomen. Met dergelijke standpunten verzet de Vooruitgroep zich tegen de dreigende verrechtsing in de samenleving.

De huidige activiteiten van de Vooruitgroep

Sinds 2008 heeft de Vooruitgroep verschillende publicaties gedaan over diverse onderwerpen. Al deze publicaties hebben één ding gemeen: ze kwamen op voor het behoud van de democratische cultuur in België. De groep vindt dat de democratie in Vlaanderen momenteel in gevaar is en heeft tevens als opdracht de verrechtsing van Vlaanderen en België zo hard mogelijk te bestrijden. Op deze manier wil de Vooruitgroep een positieve, democratische samenleving realiseren. Een andere belangrijke opdracht is het bouwen van bruggen tussen Vlaanderen en Wallonië. Ook hierdoor wordt de eenheid en het multiculturele karakter van een meertalig land als België versterkt.